Vrijwarings-
clausule DAT

« WE MEDIA en UBA garanderen geen resultaten op het financiële vlak noch op het vlak van traffic of visibiliteit door het verkrijgen van het DAT-label. In geen enkel geval kunnen beide organisaties verantwoordelijk worden gesteld indien de resultaten die de gelabelde op deze domeinen verwachtte door het behalen van het label, niet zouden worden gehaald.»

« Het DAT-label wordt toegekend nadat een onafhankelijk auditeur (fma) een audit heeft uitgevoerd op de site van de aanvrager op het ogenblik van zijn aanvraag. WE MEDIA, UBA en fma kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor een eventuele daling van de kwaliteit van een site na het behalen van het label waardoor de voorwaarden van het label niet meer worden gehaald. Wel verzekert de auditeur regelmatige controles om dergelijke situaties te vermijden.

De gelabelde blijft echter zelf de enige verantwoordelijke voor het behoud van de kwaliteit van zijn site in overeenstemming met de voorwaarden van het DAT-label.
WE MEDIA et UBA kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor de resultaten van campagnes die gevoerd worden op gelabelde sites.»

Deze bepalingen moeten deel uitmaken van het document dat de aanvrager aanvaardt. Ze kunnen worden toegevoegd aan de audit-procedure die door de aanvrager moet worden aanvaard op het ogenblik van zijn kandidaatstelling.