Proces om het Label te krijgen

Stap 1: het aanvraagformulier op de website van het Digital Ad Trust Belgium wordt vervolledigd en doorgestuurd. De aanvrager verklaart zich via dit formulier ook akkoord met de voorwaarden en de organisatie van het Label.

Stap 2: de aanvraag wordt verwerkt en de aanvrager wordt gefactureerd door WE MEDIA voor de audit-fee

Stap 3: eenmaal de betaling ontvangen is, neemt de auditor contact op met de aanvrager om de controle te organiseren. Data en documenten dienen aangeleverd te worden zoals voorzien in de PBP-lijst (To be Prepared by Publisher). Eenmaal de data er zijn, zal de auditor de controles uitvoeren.

Stap 4: indien er bijkomende acties nodig zijn om het Label te verkrijgen of bijkomende data zijn vereist, dan zal de aanvrager daartoe de kans krijgen tot tweemaal toe en binnen een afgesproken tijdsschema.

Stap 5: na het uitvoeren van de controles wordt het auditverslag van de onafhankelijke auditor bij het Steering Committee van het Digital Ad Trust Belgium gelegd. Het Steering Committee beslist over het al dan niet toekennen van het Label.
Het Steering Committee bestaat uit leden van WE MEDIA en UBA.

Stap 6: als het Label toegekend wordt aan een bepaalde website, zal die daarvan op de hoogte gebracht worden en zal de nodige technische informatie doorgestuurd worden zodat het Label op de website kan geplaatst worden.
Er komt ook een vermelding van gelabelde websites op de website van het Digital Ad Trust Belgium.

Stap 7: gedurende het jaar zal de auditor, na toekenning van het Label, nog (bijkomende) controles uitvoeren. Die controles hoeven niet altijd op voorhand aangekondigd te worden.

Aantal websites Display Video (gecombineerd met display) Video Vernieuwing Display
1ste website 3.500 € 2.000 € 3.500 € 2.000 €
2de website 2.000 € 1.500 € 2.000 € 1.500 €
3de website 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 €
4de tot 10de website 1.000 € per bijkomende website 1.000 € per bijkomende website 1.000 € per bijkomende website 1.000 € per bijkomende website

Voorbeeld – 3 websites certificeren:
€ 3,500 + € 2,000 + €1,000 = € 6,500
Excl. beheerskosten van € 200,- per website